Pregenius. Een slimme kijk op uw gezondheid

Website disclaimer

Pregenius B.V. doet haar uiterste best om de informatie op haar website zo nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden. Pregenius B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen die ontstaan tijdens het gebruik van de website en/of externe websites die aan ons verbonden zijn.

Pregenius B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten welke ontstaan door onjuistheden, onvolkomenheden, onnauwkeurigheden, of onvolledigheden van informatie op de website.

Pregenius B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden verlies, gederfde winst of verminderde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

Pregenius B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit of verband houdend met het gebruik van de informatie op de website. Pregenius B.V. is ook niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de gebruiker.

Pregenius B.V. kan zonder aankondiging vooraf de inhoud en informatie op de website wijzigen.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Privacy Statement
Pregenius B.V. vindt uw privacy zeer belangrijk. Daarom werkt Pregenius B.V. samen met het Webspreekuur, waar uw medische gegevens in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Webspreekuur werkt samen met Nederlandse ziekenhuizen en privéklinieken.
Uw gegevens zijn niet voor derden zichtbaar en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bij de registratie en verwerking van uw gegevens worden alle wettelijke bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) nageleefd.


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Een van onze artsen geeft u graag antwoord: